1900-1939

1939

Andra världskriget bryter ut. Jernverket tvingas ställa om produktionen till att leverera till hemmamarknaden i Sverige.

1938

Förvärv av sågbladsfabrik i Italien.

1937

Södra verken i Sandviken med tråd- och manufakturtillverkning (bilden) invigs. Jernverket fyller 75 år och har nu dotterbolag i Argentina, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien och USA.

1935

Protektionism i världen stänger klassiska marknader för Jernverkets produkter.

1934

Jernverket är först i Europa att stegvalsa rör i industriell skala. Dotterbolag grundas i Danmark.

1933

Särskild byggnad för elektrisk smältning uppförs. I Göteborg grundas det första av senare sex svenska försäljningsbolag. Bolag bildas i Finland.

1932

Modernisering av varmvalsningen (bilden) genomförd. Bolag bildas i Madrid, Spanien. Fagersta utvecklar hårdmetallprodukter.

1931

Investering i andelsägda vattenkraftverket Krångede. Första rostfria transportbandet levereras. Delägt försäljningsbolag grundas i Argentina.

1930

Kraftig investeringsverksamhet tvingar styrelsen att göra en nyemission på fyra miljoner kronor.

1929

Karl Fredrik Göransson blir även ordförande. Första ljusbågsugnen tas i drift. Investeringar i kallvalsverken.

1928

Disponent Karl Fredrik Göransson inleder ny dotterbolagsoffensiv. Bolag bildas i Polen och företag i Stuttgart, Tyskland, blir majoritetsägt.

1927

Samhället Sandviken blir köping.

1926

Dotterbolag för tillverkning av urfjädrar bildas i USA. Dotterbolag grundas även i Montreal, Kanada. Försäljningsbolag bildas i Sydafrika. Investeringar i götverk, bandverk och trådverk liksom rörvalsverk.

1924

De första rostfria sömlösa rören lanseras. Beslut tas om ett nytt hålvalsverk på grund av efterfrågan från den nya kemiska industrin.

1923

Dotterbolag bildas i Paris, Frankrike

1922

Lidköpings Vikingsågar förvärvas. Sandvikens Jernverk deltar i "Fredsutställningen" i Tokyo, Japan.

1921

Faktureringen ned 65 procent under den ekonomiska krisen. Arbetslösa ber att få använda pensionssparande till nödhjälpsbidrag. Första förlusten sedan 1868. Produktionen av rostfritt stål inleds.

1920

Elektrisk smältning i induktionsugn introduceras. Karl Fredrik Göransson blir disponent.

1919

Första dotterbolaget i USA etableras – med kontor på Manhattan i New York. Ny smedja med stor hydraulisk press byggs i Sandviken.

1918

Första världskriget avslutas. Rekordfakturering på grund av hyperinflation. Engelskt dotterbolag för transportband bildas.

1917

Tord Magnuson blir även styrelseordförande.

1914

Första världskriget bryter ut. Utländska fordringar skrivs av. Material för flygplan, kullager, lavettaxlar och vapenmekanismer efterfrågas. Sandviks första försäljningsdotterbolag bildas i Storbritannien.

1911

Rörämnen säljs till rustningsindustrin i Tyskland och Storbritannien. Varmvalsverken byggs ut. Order på precisionsband från skrivmaskinstillverkare i Italien.

1910

Anders Henrik Göransson dör efter fyrtiotvå år som brukspatron. Tord Magnuson blir ny bruksdisponent och vd. Carl Wilhelm Sebardt blir styrelsens ordförande.

1909

Storstrejk i Sverige följs av lockout. Produktion av rakklingor inleds. Andel i tysk fabrik för rakblad förvärvas. Första tillverkningen utanför Sverige – tråd för fickur produceras i majoritetsägt bolag i Schweiz.

1908

Metallurgisk upprustning. Det finns fyra masugnar och sex martinugnar. Kullagerstål på produktprogrammet.

1907

Ihåligt borrstål för bergborrning börjar tillverkas.

1906

Jernverkets arbetare bildar avdelning 135 i Svenska Jern-och metallindustriarbetarförbundet.

1904

Kontakter inleds med urfabrikanternas forskare via delägt dotterbolag, Schweizerische Urfedernfabrik.

1903

Elektrifiering av driften inleds och kräver stora investeringar.

1902

Jernverket börjar leverera stålband för transportöranläggningar.

1901

Sandvikens Jernverk introduceras på Stockholms Fondbörs.

1900

Göran Fredrik Göransson dör. Sonen, brukspatron Anders Henrik Göransson, blir ny ordförande. Han är redan vd och disponent..