1856-1899

1898

Martinugnar börjar användas. Bessemerperioden har kulminerat.

1897

Sandvikens Jernverk deltar i Stockholmsutställningen. Kunder och agenter i Europa besöker Sandviken.

1896

Första riktigt goda tiderna sedan 1870-talets början. 1 510 anställda efter nyrekryteringar.

1893

Varmvalsverk för tråd, band och rör byggs i Sandviken.

1891

Nytt huvudkontor. Antalet anställda i verket är 1 120.

1890

Storbrand i kolhuskomplexet. Stål till grammofonfjädrar blir en viktig produkt.

1888

Varmvalsade sömlösa dragrörsämnen börjar tillverkas.

1887

Försäljning till Japan inleds. Agentur i Schweiz.

1886

Götvalsverket startas. Jernverkets första handsåg levereras.

1885

Agent kontrakteras i Italien.

1884

Agentur i Tyskland.

1883

Göran Fredrik Göransson blir ordförande efter att ha varit informell chef. Kallvalsat och härdat bandstål börjar tillverkas.

1881

Ny agent i Frankrike föreslår produktion av olika kallvalsade artiklar, från korsettfjädrar till sågblad.

1880

Varmvalsning av band startar i Sandviken.

1879

Kommerskollegium godkänner använd­ning av varumärket "Fisk och Krok". Kallvalsad U-formad tråd för paraplyspröt blir storsäljare.

1877

Priserna halveras på marknaden. Ordföranden Per Murén skjuter till kapital för att klara likviditeten.

1876

Valsning och dragning av tråd påbörjas i Sandviken. Deltagande i världsutställningen i Philadelphia i USA. Varunamnet Sandvik används officiellt för första gången. Försäljning av Sandvikprodukter i USA genom agent. Ett verk för kalldragning av tråd byggs. Tråd för urindustrin, skruvar, cykelekrar och fjädrar produceras.

1875

Viktiga order från svenska järnvägsprojekt.

1873

Stor efterfrågan i Tyskland bryts av finanskris. Ett stort obligationslån tas. 440 anställda.

1872

Sandvikens Jernverk deltar i Moskvautställningen. Ryssland är den ojämförligt största marknaden under första hälften av 1870-talet med järnvägsmaterial och bajonettstål.

1871

Jernverkets verksamhet i Storbritannien börjar via importagent i London, senare i Birmingham.

1870

Anders Henrik Göransson gör långa säljresor och anställer agenter, bland annat i Ryssland. Bergborrstål används vid tunnelbyggen i Schweiz.

1868

Anläggningarna köps ut vid exekutiv auktion. Företaget rekonstrueras un­der namnet Sandvikens Jernverks AB. Namnet Sandvik inregistreras som järnstämpel på stångstål. Äldste sonen, brukspatron Anders Henrik Göransson, är formellt verkställande direktör i bola­get medan grosshandlare Per Murén är ordförande.

1866

Deltagande vid Stockholmsutställningen. Högbo Stål & Jernwerk och Göran Fredrik Göransson går i konkurs.

1864

Försäljning sker via bland annat grosshandelshus i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland, Tyskland och Frankrike.

1863

Kanalen från Jädraån grävs klart och ger vattenkraft. En anläggning med masugn och bessemerkonvertrar tas i drift. En av Europas största ånghammare och ett hjulringsvalsverk installeras.

1862

Företaget Högbo Stål & Jernwerks AB grundas den 31 januari i Sandviken av Göran Fredrik Göransson och hans affärskompanjoner.

1858

Den 18 juli lyckas försöken att tillverka stål i Edsken enligt bessemerprocessen.

1857

Göran Fredrik Göransson reser till Storbritannien för att köpa en ångmaskin till Edske masugn. Han köper en femtedel av Bessemers patent för två tusen pund och ändrar affärsinriktning.

1856

Den engelska uppfinnaren Henry Bessemer beviljas ett patent i USA för en ny process för avkolning av järn. Året innan har han fått ett brittiskt patent relaterat till metoden. Handelsfirman Elfstrand i Gävle köper Högbo bruk med Edske masugn vid Hofors.