Historia

Historical photo of persons outside a factory.

Företaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som var först i världen att lyckas använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren.

Borrstål för bergborrning fanns på produktprogrammet redan på 1860-talet. Introduktionen på Stockholms-börsen skedde 1901. Rostfritt stål började tillverkas 1921 och hårdmetall 1942. På 1950-talet började hårdmetallen utnyttjas även i metallbearbetning. År 1951 startades produktion av hårdmetallverktyg i Gimo.

År 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB. En ny typ av organisation med moderbolag och separata affärsområden infördes 1984.

Företaget har ständigt utvecklat sitt erbjudande, inklusive nya teknologier. Utöver organisk tillväxt har Sandviks expansion skett genom en rad företagsförvärv under åren. Se en lista över förvärv i sektionen för investerare

I augusti 2022 blev affärsområdet Sandvik Materials Technology det fristående, börsnoterade bolaget Alleima. Idag är Sandviks verksamhet koncentrerad till följande huvudområden:

  • Maskiner, verktyg, service, digitala lösningar och teknologier som driver hållbarhet för gruv- och infrastrukturindustrierna, som exempelvis automatiserad och elektrisk gruvutrustning och ekoeffektiv krossning och sortering
  • Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och digitala lösningar för ökad effektivitet och automation inom komponenttillverkning såväl som industriell mätteknik, additiv tillverkning och metallpulver

Intressanta händelser i Sandviks historia

Painting of Fredrik Göran Fredriksson, the founder of Sandvik

Grundaren av Sandvik

Göran Fredrik Göransson (1819-1900) var äldste sonen i en redarfamilj. Han fick en sträng men rättvis uppfostran och lärde sig i tidig ålder att alla människor är lika mycket värda. Med tiden återspeglade sig detta i hans sätt att bygga och utveckla sitt företag, och även samhället runt omkring det.

Läs mer om Sandviks grundare

Styrelseordförande och VD/koncernchefer
Styrelseordförande VD och koncernchefer
Per Murén 1868-1883 Anders H Göransson 1868-1910
Göran F Göransson 1883-1900 Tord Magnuson 1910-1920
Anders H Göransson 1900-1910 Karl F Göransson 1920-1948
Wilhelm Sebardt 1910-1917 Erik W Forsberg 1948-1958
Tord Magnuson 1917-1929 Wilhelm Haglund 1958-1967
Karl F Göransson 1929-1959 Arne Westerberg 1967-1979
Gustaf Söderlund 1959-1967 Lennart Ollén 1979-1983
Hugo Stenbeck 1967-1976 Göran Ahlström 1983-1984
Ragnar Sundén 1976-1979 Per-Olof Eriksson 1984-1994
Arne Westerberg 1979-1983 Clas Åke Hedström 1994-2002
Percy Barnevik 1983-2002 Lars Pettersson 2002-2011
Clas Åke Hedström 2002-2010 Olof Faxander 2011-2015
Anders Nyrén 2010-2015 Mats Backman (t.f.) 2015-2015
Johan Molin 2015- Björn Rosengren 2015-2020
Stefan Widing 2020-