Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta lagar, förordningar och regler.

I Investerarsektionen hittar du bolagsstyrningsrapporter och information om exempelvis:

  • Ramverk för styrning
  • Hållbarhetsstyrning
  • Styrelse
  • Koncernledning

Gå till bolagsstyrning i investerarsektionen