Avgränsningssamråd inför ansökan om nya tillstånd enligt miljöbalken

Tre verksamheter inom Sandvikens industripark (f.d. Sandvik industriområde) avser söka tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad produktion.

Ett avgränsningssamråd kommer att ske, som syftar till att informera och hämta in synpunkter inför arbetet med att ta fram tillståndsansökningarna. En redogörelse för samrådet kommer, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), att ingå som delar i den ansökan om tillstånd som respektive bolag planerar att lämna in.

I den MKB som kommer att upprättas för respektive verksamhet kommer miljökonsekvenserna av ansökt verksamhet att beskrivas. Viktiga miljöaspekter som kommer att behandlas i MKB:n är bland annat utsläpp till luft, buller från dominerande ljudkällor och indirekt utsläpp till vatten. Samlade effekter kommer att beskrivas för buller och de planerade verksamheternas potentiella risker kommer även att beskrivas inom ramen för MKB:n.

Karta och beskrivning

Karta Sandviken.png

  1. AB Sandvik Coromant avser ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för tillverkning av 270 ton produkter (omfattar främst prototyper) samt tillverkning av maskiner för internt bruk. I anläggningen förekommer maskinell metallbearbetning och där den totala tankvolymen för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 m3.
  2. Sandvik Machining Solutions AB avser ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för produktion av maximalt 3000 ton metallpulver och 100 ton additivt tillverkade komponenter. Produktionen av metallpulver avser 2000 ton nickel-järnbaspulver respektive 1000 ton icke-järnmetall (titan).
  3. Sandvik Mining and Construction Tools AB avser ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för produktion av stift- och skärborrkronor, gängade stänger, adaptrar, skarvhylsor och helstångsborrar. Ansökan omfattar produktion av 35 000 ton produkter per år vid maximal produktion och omfattar anläggning för kemisk ytbehandling av metaller genom fosfatering. Behandlingsbadens volym är högst 30 m3 och verksamheten ger upphov till mer än 10 m3 vatten per år

Ladda ned fullständiga samrådsunderlag

Mer information

Vill du få mer information om miljöansökningarna och verksamheterna?

Välkommen på samrådsmöte tisdagen den 21 juni kl. 17.00-19.00 i Sandvikens Folkets Hus, Slaggsten.

Samrådsunderlag för respektive verksamhet finns också att hämta i tryckta upplagor hos Receptionen, AB Sandvik Coromant, Mossvägen 10, 811 37 Sandviken.

Synpunkter på ansökningarna med tydlig hänvisning till den verksamhet det berör ska vara skriftligen ingivna till samrad@wescon.se senast 15 augusti 2022.