Sandviks affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom tre affärsområden med ansvar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och specialkeramer.
Intäkter: cirka 40 miljarder SEK (2018)
Antal anställda: cirka 19 000 (2018)

Sandvik Mining and Rock Technology

En världsledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.
Intäkter: cirka 43 miljarder SEK (2018)
Antal anställda: cirka 15 000 (2018)

Three persons in factory.

Sandvik Materials Technology

En världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Erbjudandet omfattar en stor bredd av produktformer såsom rör, stång och bandstål samt produkter för industriell värmning.
Intäkter: cirka 15 miljarder SEK (2018)
Antal anställda: cirka 6 000 (2018)

Webbplatser för produkter och tjänster


Verktyg och verktygssystem för metallbearbetning

Gå till webbplatsen

Utrustning och verktyg för gruvor och anläggning

Gå till webbplatsen

Rostfria stål, speciallegeringar och titan

Gå till webbplatsen

Additiv tillverkning

Gå till webbplatsen

Ugnsprodukter och system för industriell värmning

Gå till webbplatsen