Sandviks affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom tre affärsområden med ansvar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och specialkeramer. Affärsområdet omfattar även områdena additiv tillverkning och digital tillverkning.
Intäkter: cirka 41 miljarder SEK (2019)
Antal anställda: cirka 18 000 (2019)

Mer om Sandvik Machining Solutions (på engelska)

Sandvik Mining and Rock Technology

En världsledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.
Intäkter: cirka 45 miljarder SEK (2019)
Antal anställda: cirka 14 000 (2019)

Mer om Sandvik Mining and Rock Technology (på engelska)

Three persons in factory.

Sandvik Materials Technology

En världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Erbjudandet omfattar en stor bredd av produktformer såsom rör, stång och bandstål samt produkter för industriell värmning.
Intäkter: cirka 15 miljarder SEK (2019)
Antal anställda: cirka 6 000 (2019)

Mer om Sandvik Materials Technology (på engelska)


Våra produkter och tjänster