Affärsmodell

Sandviks affärsmodell bygger på nära samarbeten med kunder där vi skapar värde genom produkter och tjänster som bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet.

Tillsammans med våra kunder använder vi innovation och digitalisering för att frigöra storskaliga värden, förbättra verksamheter, skapa en säkrare arbetsmiljö och åstadkomma mer med mindre resurser. Vi är fokuserade på att förbättra världen genom ingenjörskap – att ständigt utveckla både vårt kunderbjudande och våra kärnkompetenser, exempelvis genom att addera nya digitala teknologier.

Genom att kombinera kärnkompetenser och hårdvara med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar.

Affärsmodellen genererar även värde för medarbetare och samhället vilket tillsammans med det stora kundvärdet i slutänden ger värde till aktieägare.
Gå till vårt investment case

Decentraliserad organisation med tydlig styrning

Sandvik har en decentraliserad organisation. Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden som har flera divisioner med ansvar för forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster. Varje verksamhets art avgör exempelvis hur produktionsapparaten är uppsatt och go-to-market-modellen ser ut.

Ett etablerat ramverk för styrning, som inkluderar policyer och riktlinjer för koncernen och andra styrdokument, reglerar hur vi bedriver affärer. Hela organisationen delar samma syfte och kärnvärden.
Läs om vårt syfte, våra kärnvärden och strategiska mål

Industrier

Sandviks kunder finns inom industrier som exempelvis gruvor, anläggning, fordonsindustri, flygindustri och verkstad – industrier som drar stor nytta av Sandviks omfattande kunskap i materialteknologi, kundtillämpningar och industriella processer.
Se exempel på hur vi skapar kundvärde i sektionen industrierbjudanden

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 41
 • Verkstad 23
 • Infrastruktur 9
 • Fordon 8
 • Energi 8
 • Flyg 4
 • Övriga 7

Intäkter per region

 • Europa 34
 • Nordamerika 22
 • Asien 20
 • Afrika/Mellanöstern 10
 • Australien 9
 • Sydamerika 5