Affärsmodell

Sandviks affärsmodell bygger på nära samarbeten med kunder där vi skapar värde genom produkter och tjänster som bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet.

Tillsammans med våra kunder använder vi innovation och digitalisering för att frigöra storskaliga värden, förbättra verksamheter, skapa en säkrare arbetsmiljö och åstadkomma mer med mindre resurser. Vi är fokuserade på att förbättra världen genom ingenjörskap – att ständigt utveckla både vårt kunderbjudande och våra kärnkompetenser, exempelvis genom att addera nya digitala teknologier.

Genom att kombinera kärnkompetenser och hårdvara med nya digitala teknologier kan vi erbjuda nya kundlösningar.

Affärsmodellen genererar även värde för medarbetare och samhället vilket tillsammans med det stora kundvärdet i slutänden ger värde till aktieägare.
Gå till vårt investment case

Decentraliserad organisation med tydlig styrning

Sandvik har en decentraliserad organisation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden som har flera divisioner med ansvar för forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster. Varje verksamhets art avgör exempelvis hur produktionsapparaten är uppsatt och go-to-market-modellen ser ut.

Ett etablerat ramverk för styrning, som inkluderar policyer och riktlinjer för koncernen och andra styrdokument, reglerar hur vi bedriver affärer. Hela organisationen delar samma syfte och kärnvärden.
Läs om vårt syfte, våra kärnvärden och strategiska mål

Industrier

Sandviks kunder finns inom industrier som exempelvis gruvor, anläggning, fordonsindustri, flygindustri och verkstad – industrier som drar stor nytta av Sandviks omfattande kunskap i materialteknologi, kundtillämpningar och industriella processer.
Se exempel på hur vi skapar kundvärde i industrisektionen

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 48
 • Verkstad 22
 • Infrastruktur 11
 • Fordon 7
 • Flyg 3
 • Energi 2
 • Övriga 7

Intäkter per region

 • Europa 27
 • Nordamerika 25
 • Asien 19
 • Australien 12
 • Afrika/Mellanöstern 11
 • Sydamerika 6

Unikt rustade att skapa värde för våra intressenter

Vår expertis och våra erbjudanden bygger på mer än 160 års innovation och kundfokus. I kombination med vårt samarbetsinriktade arbetssätt och digitaliseringskompetenser har vi en unik position att hjälpa våra kunder att bli mer produktiva och hållbara.
Lista över våra webbplatser för produkter och tjänster

Sandvik som arbetsgivare
Vi är ett globalt team förenat av vårt syfte och en stark företagskultur och erbjuder en mängd karriärmöjligheter inom många olika jobbområden.
Läs om vår kultur och se lediga jobb i karriärsektionen

Sandvik som samhällsmedborgare
Vårt samhällsengagemang är fokuserat på bland annat utbildning, hälsa och säkerhet.
Läs mer om samhällsengagemang och sponsring

Sandvik som en investering
Våra marknadsledande positioner, förmåga att fortsätta vara relevanta för kunder och ett utdelningsmål om 50 % av justerad vinst per aktie är exempel på nyckelfaktorer i vårt investeringscase.
Läs mer i investerarsektionen