Väsentlighetsanalys

Koncernledningen genomför regelbundet en väsentlighetsanalys. Analysen utgår från koncernens hållbarhetsagenda som bygger på internationella ramverk och institutioner såsom Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, mediarapportering, globala trender, resultat från våra intressentdialoger samt vår egen bedömning.

I slutet av 2016 genomfördes en väsentlighetsanalys som gäller för 2017–2019. Under 2019 utvecklade vi nya långsiktiga hållbarhetsmål som fokuserar på de hållbarhetsområden som är mest väsentliga för oss. Företagsledningen, affärsområdena och divisionerna var involverade i processen som baserades på input från intressenter som kunder, aktieägare och investerare.

En ny väsentlighetsanalys kommer att genomföras under 2020.

Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare.

Läs mer om intressentdialoger i Årsredovisningen