Uppförandekod för affärspartners

Sandvik har åtagit sig att bidra till hållbar utveckling för nuvarande och
kommande generationer. Det innebär bland annat att identifiera, förebygga,
minska och redogöra för negativa effekter på miljö, mänskliga rättigheter och
bolagsstyrning i vår verksamhet och våra leverantörskedjor, och vi förväntar oss motsvarande åtagande från våra affärspartners.

Vår uppförandekod för affärspartners gäller för våra distributörer, återförsäljare, agenter och andra partners såväl som i joint ventures. Den senaste versionen av Sandviks uppförandekod för affärspartners gäller från den 14 juni 2021.

Ladda ner koden

Koden på andra språk

Du finner uppförandekoden på flera olika språk på vår engelskspråkiga webbplats

Rutiner för att rapportera eventuella överträdelser

Vår uppförandekod beskriver hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av uppförandekoderna, företagets policyer och lokala lagar.

Läs mer om rutiner för att rapportera överträdelser