Uppförandekod

Inom Sandvik har vi en lång historia av att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och har spelat en viktig roll för företagets globala framgångar. Det är något som våra kunder kan lita på och som vi är stolta över.

Vår uppförandekod beskriver de principer alla våra medarbetare ska sträva efter att följa, och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut. Den är en mycket viktig byggsten i vår övergripande styrningsstruktur och stöds av policyer och procedurer som ytterligare specificerar våra interna krav och regler.

Alla medarbetare på Sandvik utbildas i nya versioner av uppförandekoden. Utbildningen ingår också i våra introduktionsprogram för nyanställda liksom i våra interna ledarutvecklingsprogram.

Uppförandekod

Rutiner för att rapportera eventuella överträdelser

Vår uppförandekod beskriver hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av koden, företagets policy och lokala lagar direkt till en chef eller, som ett alternativ, genom vårt rapporteringsverktyg Speak Up.

Läs mer om rutiner för att rapportera överträdelser