Uppförandekod för leverantörer

Sandvik har åtagit sig att bidra till hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det innebär bland annat att identifiera, förebygga, minska och redogöra för negativa effekter på miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i vår verksamhet och våra leverantörskedjor, och vi förväntar oss motsvarande åtagande från våra leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer gäller för våra leverantörer av varor och
tjänster. Den senaste versionen av Sandviks uppförandekod för leverantörer gäller från den 14 juni 2021.

Ladda ner uppförandekoden för leverantörer