Uppförandekod för leverantörer

Sandvik har åtagit sig att följa de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och att bekämpa korruption i hela vår verksamhet. Detta omfattar även att bygga hållbara relationer med våra leverantörer.

Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer
Supplier Code of Conduct (PDF-dokument, 761 kB)

Relaterad information
Code of Conduct (PDF-dokument, 6.1 MB)