Ledningssystem

Vi har ledningssystem som är godkända enligt olika standarder, som exempelvis ISO 9001 och OHSAS 18001.

De flesta av våra huvudanläggningar med produktion, tjänster och lager är certifierade enligt exempelvis ISO 14001 och OHSAS 18001. Många av våra energiintensiva anläggningar är även certifierade enligt ISO 50001.

För mer information om våra ledningssystem, gå till respektive webbplats för våra olika produkter och tjänster: