Våra sponsringsprinciper

Vi väljer ut och fokuserar på få globala och nationella sponsorsamarbeten, men våra lokala sponsorsamarbeten är desto fler.

I grunden ser vi att sponsring är en varumärkesstärkande aktivitet och en del av vår marknadsföring och kommunikation. Globala, nationella eller lokala sponsorsamarbeten måste därför kunna bidra med aktivering av vad vi som företag står för; vårt varumärkeslöfte och våra kärnvärden. Som sponsor gör vi även det möjligt att genomföra fritidsarrangemang – bra fritidsliv på våra verksamhetsorter gynnar vår personal, deras familjer och samhället i stort.

Våra samarbeten är av varierande art, men målsättningen är alltid att de ska ha ett brett engagemang. Pågående samarbeten är därför noga utvalda för att skapa de bästa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med tänkbara kunder.

Inom Sandvik sponsrar vi projekt på tre olika nivåer; globalt, nationellt och lokalt.

  • Globalt och nationellt för koncernen Sandvik
  • Projekt som långsiktigt stärker Sandviks varumärke, positionering och affärserbjudande. De ska kunna aktiveras/användas av flera av våra affärsområden, samt även engagera våra medarbetare och aktieägare.
  • Lokala aktiviteter på verksamhetsorter
  • Projekt och samarbeten som stärker relationer mellan företaget och samhället på våra olika verksamhetsorter. De ska även bidra till att ge vår personal en bra fritid.

Frågor angående sponsring

För frågor angående sponsring, kontakta:

Global sponsring

Kinna Brundin, Sandvik Group Communications

Nationell sponsring, Sverige

Kinna Brundin, Sandvik Group Communications

Lokal sponsring, Sverige

Lokala kontakter