Lokal sponsring

Vi har olika lokala processer som innebär olika svarstider och återkoppling, men vår strävan är att alltid återkoppla till ansökningar som uppfyller de kriterier vi informerat om.

Om ni befinner er på en ort där vi har verksamhet representerad men en lokal kontakt saknas kan ni göra en nationell ansökan. Vi kommer sedan att se till att den hamnar hos rätt person.