Sponsring och samhällsengagemang

Genom våra sponsringssamarbeten vill vi bidra med ansvarstagande, aktiviteter och kunskap kring vår verksamhet på de orter och i de länder vi verkar.

Samhället och vad som händer på de orter vi är verksamma är helt avgörande för oss. Som en av de största arbetsgivarna på flera av våra verksamhetsorter har vi både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Läs mer om vårt samhällsengagemang (på engelska)

Sponsring

Våra samarbeten är av varierande art, men målsättningen är alltid att de ska ha ett brett engagemang. Pågående samarbeten är noga utvalda.

Ansökan om sponsring

För att ansöka om sponsringssamarbete ber vi dig att använda de formulär som finns tillgängliga här på webbplatsen.

Läs mer och ansök

Göran Fredrik Göransson

Grundaren av Sandvik

Göran Fredrik Göransson (1819-1900) var äldste sonen i en redarfamilj. Han fick en sträng men rättvis uppfostran och lärde sig i tidig ålder att alla människor är lika mycket värda. Med tiden återspeglade sig detta i hans sätt att bygga och utveckla sitt företag, och även samhället runt omkring det.

Läs mer om Sandviks grundare