Sponsring i Sandviken

Ansökningsperioden för sponsring i Sandviken är 27 december till 31 januari. Vår ambition är att ge svar på alla ansökningar som är inom våra fokusområden för projekt och partnerskap.

Fokusområden (Obligatorisk)

SEKRETESSINFORMATION

Sandvik använder de personuppgifter du anger ovan för att hantera din ansökan om sponsring. Dina personuppgifter lagras normalt så länge som krävs för att hantera din ansökan.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss att upphöra med vår hantering av dessa. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du gå till vår datasekretessportal.