Ingenjörer utan gränser

Sandvik har ett långsiktigt samarbete med Ingenjörer utan gränser och är organisationens huvudpartner. Avsikten är att tillsammans arbeta för att utveckla tekniska hållbara lösningar anpassade till lokal kompetens, värderingar och kultur.

Ett annat viktigt mål med samarbetet är även att främja teknikintresset i samhället och att locka fler att välja en teknisk utbildning. Ingenjörer utan gränser har omkring 1 000 medlemmar i Sverige.

Organisationen driver för närvarande volontärprojekt i Kenya, Tanzania, Kamerun, Uganda, Rwanda, Ghana, Nepal. Fokusområden är energi, vatten, sanitet, skolor och sjukhus.

Läs mer om samarbetet i vår nyhet

Projekt Wind Power for Tanzania

Vi har nu bestämt det första projekt, som Sandvik specifikt ska engagera sig i; ”Wind Power for Tanzania” som syftar till att komplettera elförsörjningen till skolor och sjukhus genom att bygga och underhålla småskaliga vindkraftverk och installera solpaneler i lokalsamhällen i Tanzania.

Nytta för lokalsamhället

El är en begränsad resurs i t.ex. i skolor och sjukhus. Att komplettera elförsörjningen innebär att elever kan studera när det är mörkt och ökar deras säkerhet utomhus. För sjukhus är en trygg elförsörjning mycket viktigt.

Ökad kunskapsöverföring för att minska kostnaden för att bygga fler turbiner. Att utbilda människor lokalt och hjälpa dem att kommunicera med lokala organisationer skapar också en infrastruktur för mer kostnadseffektivt underhåll.


ewb_logo_RGB.png