Samhällsengagemang och sponsring

Six girls sitting around a square table with their computers.
Mavuno Secondary School är en internatskola för flickor i Karagwe, Tanzania, vilken Sandvik stöttat i ett samarbete med organisationen Ingenjörer utan gränser.

Vi drivs av vårt syfte att ha en positiv inverkan på samhället och vårt företag. Genom partnerskap, utbildning och volontärarbete gör vi samhällen starkare och rättvisare.

Projekt för samhällsengagemang ska ses som investeringar, med avtal, tydliga målgrupper och mål samt mätbara resultat. Vi engagerar oss inte i aktiviteter som på något sätt strider mot vår uppförandekod, politiska eller religiösa organisationer eller projekt som kan anses vara farliga för hälsa eller miljö.

Tre fokusområden

Vår plattform för projekt inom samhällsengagemang och sponsring omfattar tre fokusområden:

Partnerskap inom Sverige

Våra samarbeten är av varierande art och pågående projekt är noga utvalda. De verksamheter och projekt vi engagerar oss i ska nå ut till breda grupper i samhället. Läs mer om partnerskap inom Sverige


Exempel på vårt engagemang

Utbildning av morgondagens talanger

Teknikstudenter i Zambia får praktisk erfarenhet genom gruvutrustning som Sandvik donerat till tekniska utbildningsinstitut.
Läs en artikel om initiative (på engelska)

Ingenjörer utan gränser

Sandvik har ett samarbete med Ingenjörer utan gränser i Sverige med syfte att bidra med tekniskt kunnande, projektledning och internationell erfarenhet till organisationens frivilliga verksamhet.
Läs mer om samarbetet

Children and teacher reading books.

Förbättrad utbildningskvalitet

Sandvik deltar i ett projekt för att förbättra utbildningskvaliteten i fem statliga skolor i Indien. En person, en så kallad Sandvik Fellow, har placerats vid varje skola för att ge utbildning och stöd.
Läs mer om Sandvik Fellow-projektet (på engelska)