TCFD-rapportering

Sedan 2022 rapporterar vi i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Sandvik rapporterar även i enlighet med SASB och GRI (Global Reporting Initiative).