SASB-rapportering

Sedan 2021 rapporterar vi i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) rapporteringsstandarder för industrigods- och maskiner. Sandvik rapporterar även i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och GRI (Global Reporting Initiative).

Se vår rapportering enligt SASB på vår webbplats på engelska