Nyckeltal

I sektionen för icke-finansiella noterna i årsredovisningen finner du nyckeltal för miljö, hälsa och säkerhet och medarbetare.

Exempel på nyckeltal inom dessa områden är:

Miljönyckeltal

  • Energianvändning
  • CO2-utsläpp
  • Avfall
  • Utsläpp i luft och vatten

Nyckeltal för hälsa och säkerhet

  • Skador
  • Olyckstillbud
  • Arbetsrelaterad sjukdom

Nyckeltal medarbetare

  • Antal anställda per region
  • Åldersfördelning
  • Personalomsättning

Gå till de icke-finansiella noterna i årsredovisningen