Koldioxidutsläpp och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp (CO2).

Under 2021 fanns 225 planer för miljöförbättringar (EIP) inom Sandvik. Planerna omfattar de områden som anses mest materiella för varje affärsområde och många var relaterade till CO2-utsläpp och avfall.

Ett av våra hållbarhetsmål för 2030 är att halvera koldioxidutsläppen. 2021 minskade vi koldioxidutsläppen med 16,4 procent till 234 kton vilket är väl i linje med vad som behövs för att uppnå 2030-målet. Minskningen berodde till stor del på inköp av fossilfri energi utanför Europa. Våra europeiska produktionsanläggningar har köpt fossilfri elektricitet sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 183 000 ton, baserat på 2021 års resultat.

Data om koldioxidutsläpp och energi

Gå till årsredovisningen för att se data om koldioxidutsläpp och energi.

Gå till årsredovisningen

Energiförbrukning 2016–2021

Se vår energiförbrukning uppdelad på förnybara och icke förnybara energikällor (länken går till vår engelskspråkiga webbplats).

Gå till sidan för energiförbrukning

Mål för klimatförändring

Se vårt mål för klimatförändring för 2030 och följ våra framsteg.

Gå till vårt mål för klimatförändring