Koldioxid och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp (CO2).

Under 2020 fanns 88 miljöåtgärdsplaner, innehållande fler än 260 individuella åtgärder, inom Sandvik. Exempel på initiativ är värmeväxlingssystem, förbättrad isolering i byggnader, LED-belysning eller solpaneler på taken. Den ekonomiska nedgången och ett fokus på kostnadskontroll, samt arbetstidsförkortningar, ledde till att många av dessa projekt försenades eller sköts upp. Det rapporterade utfallet var därför nära noll och den minskning av koldioxidutsläpp och energianvändning som vi rapporterar beror i allt väsentligt på årets låga aktivitetsnivåer.

Sandviks målsättning för 2020 var att minska energiförbrukningen med 1,3 procent och minska CO2-utsläppen med 1,3 procent genom miljöförbättrande åtgärder. De genomförda åtgärderna motsvarade en årsreduktion av energiförbrukning med 0,2 procent och koldioxidutsläpp med 0,3 procent, under ett år då många projekt var antingen stoppade eller uppskjutna. Vi lyckades ändå minska total energi med nästan 13 procent och koldioxidutsläppen minskade med över 18 procent jämfört med föregående år. Eftersom få projekt slutfördes så antas det mesta av minskningarna bero på låga aktivitetsnivåer till följd av covid-19 och, i något mindre utsträckning, på projekt som slutförts tidigare år.

Våra största produktionsanläggningar i Europa har köpt elektricitet från energikällor med låga utsläpp sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 112 000 ton, baserat på 2020 års resultat.

135a.svg

134d.svg

Mer data om koldioxid och energi i årsredovisingen.