Människor

Vi jobbar inom tung industri, där arbetsmiljön kan innehålla flera potentiella risker. Att skapa en arbetsplats som är säker och hälsosam har alltid högsta prioritet.

Människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas.

Vårt mål:

Inga skadade människor


Mål


Kunder

  • Förbättrad hälsa och säkerhet del av alla produktutvecklingsprojekt
  • Riskanalys för hälsa och säkerhet för alla produkter och tjänster

Verksamheter

  • Halvera "Total Recorded Injury Frequency Rate" (TRIFR) och yrkesrelaterade sjukdomar
  • Erbjuda alla Sandvik-anställda program för hälsa och välmående

Leverantörer

  • Begära att nyckelleverantörer har planer för förbättrad hälsa och säkerhet vilka är i enlighet med Sandviks nivåer

Vi har fem möjliggörare för att nå våra mål.

Vår utveckling

Olycksfallsfrekvens

Pepole_se.jpg

Exempel på vad vi gör

På vår webbplats på engelska hittar du exempel på insatser och produkter som bidrar till att nå vårt mål.

Gå till den engelska sidan för vårt mål för människor