Klimat

Sandvik DD422iE™ borrigg för ortdrivning ger inga utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna.

Klimat

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Vårt mål:

Halvera CO2 påverkan


Mål


Kunder

  • CO2 förbättring del av alla våra utvecklingsprojekt
  • Värdeerbjudandet till våra kunder ska alltid innefatta verifierad minskningspotential av CO2

Verksamheter

  • Halvera CO2 avtrycket från vår egen verksamhet
  • Halvera CO2 avtrycket från transport av människor och produkter

Leverantörer

  • Begära en halvering av CO2 avtrycket från våra nyckelleverantörer

Vi har fem möjliggörare för att nå våra mål.

Vår utveckling

CO2 utsläpp

Climate_se.jpg

Exempel på vad vi gör

På vår webbplats på engelska hittar du exempel på insatser och produkter som bidrar till att nå vårt mål.

Gå till den engelska sidan för vårt mål för klimatpåverkan