Fair play

Vi vet att team med mångfald har mer kraft. De tänker och agerar bortom det självklara och bidrar därigenom till ökad kreativitet och innovation.

fair play

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens, vara ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Vårt mål:

Alltid göra rätt


Mål


Kunder

  • Ha en process för att nå hög kännedom om kunden som ska leda till aktiva, hållbara val
  • Ökad transparens gällande hållbarhetsmål- och resultat

Verksamheter

  • Proaktivt och flexibelt system för efterlevnad integrerat i affärsverksamheten
  • En personalstyrka präglad av mångfald och inkludering med minst en tredjedel kvinnliga chefer
  • Samhällsengagemang från alla anställda med en tydlig positiv inverkan på samhället

Leverantörer

Vi har fem möjliggörare för att nå våra mål.

Vår utveckling

Andel kvinnor

Fair_play_se.jpg

Exempel på vad vi gör

På vår webbplats på engelska hittar du exempel på insatser och engagemang som bidrar till att nå vårt mål.

Gå till den engelska sidan för vårt mål för Fair play