Cirkularitet

Våra processer för återvinning bidrar till lägre energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och mindre avfall.

Cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Vårt mål:

Mer än 90 % cirkularitet


Mål


Kunder

  • Förbättrat material- och resursutnyttjande del av alla utvecklingsprojekt
  • Utveckla affärsmodeller för återvinning/cirkularitet för alla våra kunder

Verksamheter

  • Våra produkter, inklusive förpackningar, ska ha minst 90 % cirkularitet gällande material
  • Halvera avfall i våra produktionsprocesser

Leverantörer

  • Begära 90 % cirkularitet av nyckelleverantörer

Vi har fem möjliggörare för att nå våra mål.

Vår utveckling

Avfall*

Circularity_se.jpg

Exempel på vad vi gör

På vår webbplats på engelska hittar du exempel på insatser och produkter som bidrar till att nå vårt mål.

Gå till den engelska sidan för vårt mål för cirkularitet