Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson

I Sigrid Göranssons namn har Sandvik lanserat ett årligt hållbarhetspris för att uppmärksamma de bästa innovationerna inom företaget. Priset är internt och hyllar vårt arv gällande hållbarhet och samhällsengagemang.

Priset kommer att delas ut till en lösning som har haft mätbar och bestående inverkan gällande miljömässig, ekonomisk eller social hållbarhet inom Sandvik eller lokalsamhället.

“Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” delades ut för första gången på årsstämman 2020.

Pristagare

2021: Cirkularitetsprogram för krosskammare

Ett cirkularitetsprogram baserat på en innovativ process för att producera kvalitetskomponenter av mangan till konkrossar i vilken mer än 90 procent återvunnet stål används som råmaterial.
Pristagare: Jörgen Petersson och Anders Åkesson
Läs nyheten om 2021 års hållbarhetspris

2020: Servicelösning som hjälper till att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar

En servicelösning som hjälper kunderna att reducera sina koldioxidutsläpp genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar. Lösningen består av en skräddarsydd utvärderingstjänst på plats som kallas Go Green, vilken innefattar beräkningsmodeller, rapporter och rekommendationer.
Pristagare: Daniel Burton, Marcus Andersson och Ole Stadum
Läs nyheten om 2020 års hållbarhetspris

Om Sigrid Göransson

Sigrid Göransson föddes den 23 februari 1872 i Sandviken. Hon var barnbarn till Göran Fredrik Göransson, grundaren av Sandvik, och dotter till Anders Henrik Göransson, vd för Sandvik. Sigrid fick företaget att fokusera på socialt ansvar och förbättrade förhållanden för arbetare under en tid då detta ovanligt.
Läs en arikel om Sigrid Göransson (på engelska)