Möjliggörare för att nå våra mål

Vi ska använda teknik och innovation för att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer. Vi kommer att anpassa våra egna verksamheter och våra produkter och lösningar för att leda detta skifte inom vår industri

För att nå våra hållbarhetsmål för 2030 har vi definierat fem möjliggörare:

Performance management

Målen integrerade i system för målstyrning och del av bonusprogram för toppchefer.

Hubb för idéer

Skapa ett program för hållbarhetsidéer med 100 000 inlämnade idéer eller innovationer kopplade till ökad hållbarhet 2030.

"The shift champions"

Införande av pris för hållbara affärspartners enligt liknande koncept som för "Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare".

Bra styrning

Välfungerande och effektiv styrning, genom The Sandvik Way (vårt ramverk för styrning) och vår uppförandekod.

Transparens

Vi ska driva förändring genom att ha transparens gällande våra framsteg, våra lärdomar och vårt sätt att arbeta.