Människor

2030_People_300.pngVi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas.

Vårt mål: Inga skadade människor


Mål

Kunder

  • Förbättrad hälsa och säkerhet del av alla produktutvecklingsprojekt
  • Riskanalys för hälsa och säkerhet för alla produkter och tjänster

Verksamheter

  • Halvera "Total Recorded Injury Frequency Rate" (TRIFR) och yrkesrelaterade sjukdomar
  • Erbjuda alla Sandvik-anställda program för hälsa och välmående

Leverantörer

  • Begära att nyckelleverantörer har planer för förbättrad hälsa och säkerhet vilka är i enlighet med Sandviks nivåer