Klimatförändring

Lastaren Sandvik LH518B™ är ett exempel batterielektrisk utrustning som bidrar till minskad miljöpåverkan inom gruvdrift.

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Framsteg

  • Mål för förbättrad energieffektivitet definieras och följs upp årligen av samtliga divisioner.
  • Vi har skrivit avtal om fossilfria energiinköp på flera marknader och använder redan ren energi vid alla våra europeiska produktionsanläggningar.
  • Bland satsningarna återfinns även omställning till elbilar och ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan från transporter.
  • Lanseringar av ny batterielektrisk utrustning och fordon minskar värmealstring och utsläpp för våra kunder i gruvindustrin. Läs mer om vårt erbjudande för gruvindustrin på rocktechnology.sandvik

Minskning av CO2-utsläpp

För att minska våra CO2-utsläpp med 50 procent måste vi minska dem till 166 kiloton år 2030. Tabellen och diagrammet visar minskning av CO2-utsläpp 2016–2021.

CO2-utsläpp, kton
2016-2018 2019 2020 2021
356* 342 280 234

*Snittvärde

Climate_se.svg

Under 2021 minskade CO2-utsläppen med 16,4 procent till 234 kiloton, trots ökad produktion och ökat resande. Inköp av fossilfri elektricitet var den största bidragande faktorn.

Den prickade linjen i digrammet är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi 2021 överträffade kraven i förhållande till målet. Målet justeras för strukturförändringar.

Climate symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter