Klimatförändring

Lastaren Sandvik LH518B™ är ett exempel batterielektrisk utrustning som bidrar till minskad miljöpåverkan inom gruvdrift.

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Framsteg

  • Mål för förbättrad energieffektivitet definieras och följs upp årligen av samtliga divisioner.
  • Bland satsningarna återfinns ett initiativ för ren elförsörjning med energiköpsavtal och gröna certifikat, omställning till elbilar och ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan från transporter.
  • Lanseringen av en ny batteridriven lastare kommer att minska värmealstring och utsläpp för våra kunder i gruvindustrin.

Minskning av CO2-utsläpp

För att minska våra CO2-utsläpp med 50 procent måste vi minska dem till 166 kiloton år 2030. Diagrammet visar minskning av CO2-utsläpp 2016–2020.

009b.svg

Under 2020 minskade CO2-utsläppen med 17 procent till 266 kiloton, främst till följd av minskad aktivitet på grund av coronapandemin. Produktionen stoppades i Indien under andra kvartalet och antalet resor minskades till ett minimum.

Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi 2020 överträffade kraven i förhållande till målet. Målet justeras för strukturförändringar.

Climate symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter