Klimat

2030_Climate_300.pngVi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Vårt mål: Halvera CO2 påverkan


Mål

Kunder

  • CO2 förbättring del av alla våra utvecklingsprojekt
  • Värdeerbjudandet till våra kunder ska alltid innefatta verifierad minskningspotential av CO2

Verksamheter

  • Halvera CO2 avtrycket från vår egen verksamhet
  • Halvera CO2 avtrycket från transport av människor och produkter

Leverantörer

  • Begära en halvering av CO2 avtrycket från våra nyckelleverantörer