Sponsring i Gimo

Ansökningar om sponsring i Gimo sköts av ett sponsorråd. Rådet har möte en gång/månad (med undantag för juli och augusti). Svar på ansökan meddelas via mejl efter mötet.

Sponsring

I fältet nedan är det viktigt att du bland annat beskriver följande: Vilka är dina målgrupper och hur når vi dem? Hur kan vårt varumärke exponeras, exempelvis via aktiviteter, sociala medier, hemsidor etc.?