Fair play

2030_Fairplay_300.pngVi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens, vara ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Vårt mål: Alltid göra rätt sak


Mål

Kunder

  • Ha en process för att nå hög kännedom om kunden som ska leda till aktiva, hållbara val
  • Ökad transparens gällande hållbarhetsmål- och resultat

Verksamheter

  • Proaktivt och flexibelt system för efterlevnad integrerat i affärsverksamheten
  • En personalstyrka präglad av mångfald och inkludering med minst en tredjedel kvinnliga chefer
  • Samhällsengagemang från alla anställda med en tydlig positiv inverkan på samhället

Leverantörer

  • Alla leverantörer ska följa Sandvik uppförandekod för leverantörer