Fair play

Vi har en lång historia av att bedriva ansvarsfulla affärer. Detta genomsyrar alla våra verksamheter och det har haft stor inverkan på vårt företags globala framgång.

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens, eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Framsteg

  • Under 2020 introducerade vi en global utbildning inom mångfald och inkludering i vilken cirka 20 000 medarbetare deltog.
  • Sandvik stöttar ett stort antal samhällsprojekt med koppling till utbildning, innovation och hälsa och uppmuntrar alla sina medarbetare att delta. Läs mer om vårt samhällsengagemang
  • Vi fortsätte arbetet med att lansera vårt verktyg för regelefterlevnad, det så kallade Compliance House.

Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver de principer alla våra medarbetare ska sträva efter att följa, och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.
Gå till uppförandekoden

Regelefterlevnad

På Sandvik är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet enligt höga etiska standarder för att leva upp till såväl lagstadgade krav som intressenters förväntningar.
Läs mer om regelefterlevnad

Fair play symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter