Cirkularitet

2030_Circularity1_300.pngVi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Vårt mål: Mer än 90 % cirkularitet


Mål

Kunder

  • Förbättrat material- och resursutnyttjande del av alla utvecklingsprojekt
  • Utveckla affärsmodeller för återvinning/cirkularitet för alla våra kunder

Verksamheter

  • Våra produkter, inklusive förpackningar, ska ha minst 90 % cirkularitet gällande material
  • Halvera avfall i våra produktionsprocesser

Leverantörer

  • Begära 90 % cirkularitet av nyckelleverantörer