Hållbarhetsmål 2030

Våra hållbarhetsmål för 2030 inom områdena klimat, cirkularitet, människor och fair play kommer att bidra till skiftet till mer hållbara affärer, som är ett av våra strategiska mål. Hållbarhetsmålen har ett holistiskt angreppssätt genom att omfatta kunder, leverantörer och den egna verksamheten.

Vi rapporterar regelbundet hållbarhetsnyckeltal i våra delårsrapporter för att säkerställa att vi är på rätt väg för att uppfylla målen. De fyra målområdena ingår i affärsområdenas översynsprocess och samtliga divisioner har handlingsplaner för att kunna uppfylla målen inom sina mest relevanta områden.


Cirkularitet

Mer än 90 % cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Läs om våra framstegKlimatförändring

Halverad CO2-påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Läs om våra framstegMänniskan i fokus

Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas.

Läs om våra framstegFair play

Alltid göra rätt

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens, vara ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Läs om våra framsteg


Möjliggörare

För att nå våra mål har vi definierat fyra möjliggörare.

Läs om våra möjliggörare