Hållbarhetsmål 2030

Vår helhetssyn på livscykeln innebär att vi arbetar outtröttligt inom våra verksamheter, genom försörjningskedjan och vårt kunderbjudande för att driva mer hållbara affärer. Till 2030 fokuserar vi på följande fyra hållbarhetsmål:

Cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vårt mål är mer än 90 % cirkularitet.

Mer om vårt mål för cirkularitet

Klimat

Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer. Vårt mål är att halvera CO2 påverkan.

Mer om vårt mål för klimat

Människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna. Vårt mål är inga skadade människor.

Mer om vårt mål för människor

Fair play

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens. Vårt mål är att alltid göra rätt sak.

Mer om vårt mål för fair play


Våra möjliggörare

I vår strävan att nå våra mål kommer vi att driva förändring genom följande möjliggörare:

  • Performance management
  • Hubb för idéer
  • "The shift champions"
  • Bra styrning
  • Transparens

Läs mer om våra möjliggörare

Ulrika Wedberg, chef för hållbara affärer, och Björn Rosengren, tidigare vd och koncernchef, förklarar hur vi ska nå målen (på engelska)