Mål 2030

För att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030. Vi uppdaterar diagrammen för de olika områdena regelbundet för att visa utvecklingen av vårt arbete.

Cirkularitet

Avfall

swe_Circularity_Q2_2020.jpg

Klimat

CO2 utsläpp

swe_Climate_Q2_2020.jpg

Människor

Total recordable injury frequency rate

swe_People_Q2_2020.jpg

Fair play

Andel kvinnor

swe_Fair-play_Q2_2020.jpg

Våra 2030 mål

Ta reda på mer om våra mål och hur vi jobbar för att nå dem.

Vårt mål:
Mer än 90 % cirkularitet

Vårt mål:
Halvera CO2 påverkan

Vårt mål:
Inga skadade människor

Vårt mål:
Alltid göra rätt

Möjliggörare
För att nå våra mål har vi definierat fem möjliggörare.Mats W Lundberg, hållbarhetsexpert

"Ett av våra fokusområden är att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara".

Lyssna på podcast (på engelska)Kontakt

Håkan Sundström
Tillförordnad chef för hållbara affärer
Epost

Tel: +46 26 26 32 29
Mobil: +46 70 634 39 95
Utvalda artiklar (på engelska)


Compressor valve steel from Sandvik is helping reduce energy consumption one appliance at time.

As a project for engineering students at the school, solar panels were installed at the Göranssonska Technical High School in Sandviken, Sweden.

As the world celebrates “International Women’s Day” on March 8, we put the spotlight on Sigrid Göransson who made Sandvik focus on social responsibility and improved conditions for the workers.

Exera® ultra-fine wires are having a huge impact for those who have them inside their bodies.