Mål 2030

För att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030. Vi uppdaterar diagrammen för de olika områdena regelbundet för att visa utvecklingen av vårt arbete.

Cirkularitet

Avfall

Circularity_swe_2.jpg

Klimat

CO2 utsläpp

Climate_swe_3.jpg

Människor

Total recordable injury frequency rate

people_swe.jpg

Fair play

Andel kvinnor

Fair-play_swe.jpg

Våra 2030 mål

Ta reda på mer om våra mål och hur vi jobbar för att nå dem.

Vårt mål:
Mer än 90 % cirkularitet

Vårt mål:
Halvera CO2 påverkan

Vårt mål:
Inga skadade människor

Vårt mål:
Alltid göra rätt

Möjliggörare
För att nå våra mål har vi definierat fem möjliggörare.Mats W Lundberg, hållbarhetsexpert

"Ett av våra fokusområden är att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara".

Lyssna på podcast (på engelska)Kontakt

Håkan Sundström
Tillförordnad chef för hållbara affärer
Epost

Tel: +46 26 26 32 29
Mobil: +46 70 634 39 95