Hälsa och säkerhet

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår säkerhetskultur. Därför har vi ett strukturerat tillvägagångssätt med effektiv kontroll genom våra ledningssystem för EHS* som ställer tydliga krav på alla verksamheter inom koncernen.

Alla aktiviteter kopplade till hälsa och säkerhet är baserade på Sandviks övergripande EHS-policy (länken går till vår engelskspråkiga webbplats). Vårt ledningssystem för hälsa och säkerhet inkluderar övergripande krav som specificeras i olika standarder och utgör grunden för våra prestandakrav inom EHS-området.

Mätning av hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla Sandvik-anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling.

*Environment, Health and Safety

Ledningssystem

Vi är certifierade enligt flera ledningssystem. Exempel är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001*.

Läs mer om ledningssystem

*Övergång från OHSAS 18001 pågår


Mer om oss