Hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla Sandvik-anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR).

Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. Under 2020 minskade LTIFR till 1,4 (1,5), och TRIFR minskade till 3,2 (3,8). Skärsår, klämda händer och fingrar är de vanligaste skadetyperna. Eftersom LTIFR kommit ner till lägre nivåer fokuserar Sandvik mer på TRIFR som huvudsaklig säkerhetsindikator. Under året inträffade dessvärre en tragisk olycka som ledde till två dödsfall vid en av våra svenska produktionsenheter. Utredningen av olyckan pågår fortfarande. Detta var den första dödsolyckan sedan 2015.

134a.svg

Mer data om hälsa och säkerhet i årsredovisingen.

Ledningssystem

Vi är certifierade enligt flera ledningssystem. Exempel är ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001*.

Läs mer om ledningssystem

*Övergång till ISO 45001 pågår

A mining automation concept vehicle from Sandvik gives a unique and real hands-on preview of how the latest technologies can make the mining industry more safe, efficient and sustainable.

Glass labyrinth

Sandvik’s automated loaders and trucks have been working in real mines for over 20 years with zero accidents involving people.