UN Global Compact

Vi är medlemmar av UN Global Compact, ett frivilligt initativ baserat på ett åtagande att implementera universiella hållbarhetsprinciper och jobba för att stödja FN:s mål.

Genom vårt medlemskap förbinder vi oss att tillämpa UN Global Compacts tio principer i vår affärsstrategi och verksamhet världen över, samt att agera till stöd för FN:s mål, med tyngdpunkt på samarbete och gemensamma åtgärder.

UN Global Compact stöds av FN:s Generalförsamling och har även blivit uppmärksammat i flera andra mellanstatliga sammanhang.

Sandvik har varit medlem i UN Global Compact sedan 2013.