The Sustainability Yearbook by S&P Global

Sandvik är inkluderat i "The Sustainability Yearbook" som är baserad på en granskning av S&P Global. Sedan 2004 har "The Sustainability Yearbook" listat världens 15 % mest hållbara företag i varje bransch grundat på resultatet i den årliga utvärderingen Corporate Sustainability Assessment (CSA).