Science Based Targets initiative (SBTi)

Vi har åtagit oss att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet.

Det är ett naturligt steg i vår strategi för hållbara affärer, där vi kan göra stor skillnad genom vårt kunderbjudande, såsom batteridriven gruvutrustning, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering.

Vi har redan ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, där vi åtagit oss att halvera utsläppen av växthusgaser. Genom att ansluta oss till SBTi vill vi få våra hållbarhetsmål validerade enligt vetenskapliga kriterier.

Läs pressmeddelandet om vårt åtagande

SBTi_880x240.jpg

Om Science Based Targets initiative

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 – och minska till netto noll senast 2050.