OECD:s riktlinjer

Sandviks strategi för hållbara affärer bygger på internationella riktlinjer och principer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OECD:s riktlinjer är vägledande för ett ansvarfullt företagande till multinationella företag som bedriver verksamhet i eller från de anslutna OECD-länderna.

Riktlinjerna behandlar frågor om företag och mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption, arbets- och anställningsförhållanden, konsumentintressen, konkurrens, vetenskap och teknik, samt skatt.

Läs mer på webbplatsen för OECD:s riktlinjer för multinationella företag