Hälsa och välbefinnande

Garantera ett hälsosamt liv och främja välstånd för alla i alla åldrar.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 3

  • Medicintråden Exera® används i medicinska tillämpningar som ökar människors livskvalitet. Läs mer på materials.sandvik (på engelska)
  • Vår batteridrivna gruvutrustning, exempelvis borriggen Sandvik DD422iE, förbättrar luftkvaliteten under jord. Läs mer på rocktechnology.sandvik (på engelska)
  • Sedan omkring 15 år tillbaka är Sandvik en del av programmet SHWAP i södra Afrika. Syftet med programmet är att minska antal fall av hiv/aids bland våra medarbetare och deras familjer, främst genom förebyggande åtgärder. Läs mer om programmet (på engelska)

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform