Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsstrukturer.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 12

  • Stål producerat av Sandvik innehåller 84 procent återvunnet material.
  • Vi köper tillbaka begagnade hårdmetallverktyg från våra kunder och omvandlar dem till råmaterial i ett omfattande återvinningsprogram. Detta minskar energiförbrukningen betydligt, samt ger lägre koldioxidutsläpp och mindre avfall. Läs mer om återvinning av verktyg (på engelska)
  • Vi arbetar aktivt för att återvinna mineralen dolomit. Fullständing återvinning skulle minska behovet av dolomit med 3 000 ton per år.
  • Vår mobila slipkontainer ökar livslängden på borrarna, minskar kostnaderna för dem, minskar utsläpp liksom miljömässig och mänsklig koboltexponering.
  • Vi har system på plats för att minska och innesluta kemikalier för att förhindra skador på människor och omgivning.

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform