Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygg flexibla infrastrukturer, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 9

  • PrimeTurning™ är en metod som möjliggör svarvning i alla riktningar. Med den kan kunderna dubbla hastigheten och matningshastigheterna, med snabbare spånavverkning, vilket betyder fler komponenter per körning. Den ökade produktiviteten är betydande, mer än 50 procent jämfört med traditionell svarvning. Läs mer på sandvik.coromant.com
  • Sandvik Hiflex® precisionsbandstål är konstruerat för tillverkning av kompressorventiler för nästa generations kompressorer. Det bidrar till att förbättra kompressorns effektivitet, öka livslängden och minska bullernivån. Läs mer på materials.sandvik (på engelska)
  • Sentusys™, ett intelligent system för trådlös övervakning av rör, förbättrar säkerhet och processkontroll. Läs mer på materials.sandvik (på engelska)
  • Vår produktionsanläggning i Gimo övergår från oljeanvändning till fjärrvärme producerad av biobränsle. Den nya fjärrvärmeanläggningen förväntas minska anläggningens utsläpp av växthusgaser med 1 850 ton per år.

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform