Bekämpa klimatförändringen

Vidta snabba åtgärder för att motverka klimatförändring och dess effekter.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 13

  • I vårt koncept för gröna fabriker ingår koldioxidminskningar.
  • Till våra större produktionsanläggningar i Europa köper vi sedan 2013 energi från förnybara energikällor.
  • Borriggen Sandvik DD422iE leder till färre partiklar (NOx) och andra utsläpp under jord. Läs mer på rocktechnology.sandvik (på engelska)
  • Sandvik Hiflex® ventilstål hjälper våra kunder att minska energiåtgången och skapa effektivare luftkonditioneringsapparater och kylskåp, vilket leder till minskade CO₂-utsläpp. Läs mer på materials.sandvik (på engelska)
  • Kanthal® produkter och tjänster inom värmeteknologi hjälper kunderna att minska sina koldioxidavtryck genom byte från gas till eluppvärmning. Gå till webbplatsen kanthal.com
  • Våra rör för direktinsprutningsteknik (GDI) bidrar till att minska bränslekonsumtionen. Läs mer på materials.sandvik (på engelska)

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform