Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främja uthållig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och lämpligt arbete åt alla.

Exempel på Sandviks bidrag till FN:s globala mål 8

  • Anständiga arbetsvillkor är en uttalad förutsättning i såväl vår uppförandekod som i vår uppförandekod för leverantörer. Vi respekterar ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt principerna 4, 5 och 6 i FN:s Global Compact. Vi har ett strikt förbud mot tvångs-, slav- och barnarbete.
  • Säkerheten för våra medarbetare och entreprenörer är ett högt prioriterat område för Sandvik. Vi har ett långsiktigt hållbarhetsmål om inga skadade människor.
  • AutoMine® automationslösning för gruvor förflyttar människor från farliga områden till säkrare och mer hälsosamma miljöer. Läs mer på rocktechnology.sandvik (på engelska)

Läs om hur vi bidrar till andra av FN:s globala mål

Läs mer om FN:s globala mål på Sustainable Development Knowledge Platform