FN:s mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, forskningsvärlden och näringsliv. Sandvik har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar: