FN:s mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade SDGs (länken går till FN:s webbplats). För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, forskningsvärlden och näringsliv.

Hur Sandvik bidrar

Vi har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar:


Sandvik har baserat sin väsentlighetsanalys på de kategorier som tas upp i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kategorierna har utvärderats ur ett allvarlighets- och sannolikhetsperspektiv, baserat på bidrag från intressenter och andra bidrag utifrån.