Index över FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, forskningsvärlden och näringsliv. Sandvik har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar:

SDG 3: Good health and well-being

Garantera ett hälsosamt liv och främja välstånd för alla i alla åldrar.

SDG 5: Gender equality

Uppnå jämställdhet mellan könen genom bemyndigande av kvinnor och flickor.

SDG 7:_Affordable and clean energy

Garantera tillgång till överkomlig, pålitlig, hållbar och förnybar energi för alla.

DG 7: Decent work and economic growth

Främja uthållig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och lämpligt arbete åt alla.

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

Bygg flexibla infrastrukturer, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

SDG 12: Responsible consumption and production

Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsstrukturer.

SDG 13: Climate action

Vidta snabba åtgärder för att motverka klimatförändring och dess effekter.