FTSE4Good

Sandvik är medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Det visar att vårt dedikerade hållbarhetsarbete ger resultat.

FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. FTSE utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, hälsa och säkerhet, kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, antikorruptionsarbete och transparens i skattefrågor

Läs mer om indexet på webbplatsen för FTSE